assertivitat 05 oct. 2019

BY: Arantxa Fortón

Altres

Comments: No hi ha comentaris

T’has preguntat mai què és l’assertivitat? La forma com ens comuniquem amb nosaltres mateixos i amb la gent del nostre voltant influencia les nostres interaccions amb els altres. Pot semblar que és senzill donar la nostra pròpia opinió, però en moltes ocasions acabem dient “sí” tot i que en realitat el que volíem dir és “no”. Per això, és interessant saber quins estils de comunicació existeixen i quin es considera el més correcte per facilitar que ens puguem fer entendre d’una forma adequada.

Existeixen tres estils de comunicació bàsics: l’estil agressiu, l’estil passiu i l’estil assertiu.

L’estil agressiu són persones que només es preocupen per aconseguir els seus objectius, es barallen, acusen, interrompen, amenacen, agredeixen els altres, busquen satisfer els interessos propis i no tenen en compte els sentiments, idees, emocions i pensaments dels altres. Generen intervencions que s’orienten cap a comportaments de tipus egocèntric i, per tant, són possibles generadors de reaccions conflictives amb els altres. Aquestes persones produeixen rebuig.

L’estiu passiu són persones que no defensen els seus interessos, no expressen les seves pròpies opinions. Es caracteritzen per una absència d’iniciativa amb relació a com afronten situacions, sensació constant de ser incomprès, manipulat i aparença d’inseguretat.

L’estil assertiu són persones que expressen el que volen i desitgen de forma amable, franca, oberta, directa, honesta i adequada. Mostren respecte cap als altres, mantenint una bona relació amb les persones implicades. Defensen els seus propis interessos, desitjos i necessitats. Tot i respectar els altres, no permeten que se n’aprofitin, són capaços d’elogiar la resta i saben demanar favors i fer peticions.

Com millorar l’assertivitat?

Després d’exposar els tres estils, queda patent que l’assertivitat és millor opció per comunicar-nos d’una manera correcta, aconseguint dir el que volem sense atemptar contra els altres, negociant el que desitgem.

A continuació, exposarem uns breus consells per aconseguir comunicar-nos d’una manera més assertiva. S’ha de dir que s’ha d’estar disposat a negociar, fet que suposarà aconseguir tant un benefici propi com per la persona amb la qual ens estem comunicant.

En un primer moment, pots exposar els fets descrivint la conducta de l’altra persona, que pot ser positiva o negativa. Has de parlar de fets i no de judicis de valor, sent el més específic possible. Després pots explicar com aquesta conducta et fa sentir, explicant-ho d’una forma calmada.

El pròxim pas és descriure les conseqüències que et provoca que l’altra persona dugui a terme aquesta conducta, i pots descriure com preveus que et sentiràs o com afectarà altres persones. Finalment pots proposar els canvis que vols que es produeixin en el comportament de l’altra persona.

Com qualsevol habilitat, l’assertivitat pot practicar-se i millorar-se. Et convido a intentar-ho i observar quins canvis es produeixen.

Deixa un comentari