Els nostres serveis

T’ofereixo ajuda a través d’escolta activa, acompanyament i recolzament perquè puguis notar el canvi i pugis aconseguir l’equilibri que estàs buscant. Junts crearem habilitats i recursos per buscar solució a les teves preocupacions i augmentar el teu benestar personal.

L’objectiu final de la psicoteràpia online és afavorir el benestar emocional i psíquic de la persona que la realitza, mobilitzant els seus propis recursos personals, utilitzant com a canal de comunicació una videoconferència.

El servei de psicoteràpia a domicili pretén acostar la psicologia a totes aquelles persones que per diversos motius no poden acostar-se físicament fins a un despatx o consulta.

Un informe pericial psicològic assessora el/la jutge/essa per tal que tingui tota la informació necessària per realitzar el seu dictamen tenint en compte l'estat mental i emocional de la persona.

La psicoteràpia infanto-juvenil cerca facilitar un correcte desenvolupament psicològic de l'infant o adolescent, aconseguint un encaix emocional adequat i social en cada etapa.

La psicoteràpia en persones adultes té la finalitat d'afavorir el benestar emocional i psíquic de la persona que la realitza mobilitzant els seus propis recursos i estratègies personals.

    Pots fer-me arribar el teu missatge a través d'aquest formulari: